تردمیل های عرضه شده در فروشگاه امید اسپرت بنا به نوع تردمیل و کشور سازنده و دیگر موارد هر یک مهلت گارانتی دارد که در صورتی که تردمیل خراب شود یا به صورت مطلوب کار نکند به طور رایگان تعمیرات قطعات آن انجام میشود. این در حالی است که احتمال خرابی یا بوجود آمدن مشکل برای تردمیل نزدیک به صفر است و تقریبا میتوان گفت هرگز این اتفاق نمی افتد. گارانتی محصولات یکساله، دوساله، وبیشتر نیز میباشد.